Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή
banner imagebanner image
 
Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή

Ενεργειακός επιθεωρητής είναι το πιστοποιημένο φυσικό πρόσωπο που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια και εγκαταστάσεις και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών που τηρείται στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας ( Ε.ΥΠ.ΕΠ.ΕΝ ).
 
Ο ουσιαστικός ρόλος του ενεργειακού επιθεωρητή είναι η υπόδειξη εκείνων των μέτρων και επεμβάσεων στο κτίριο ή στις εγκαταστάσεις , που θα οδηγήσουν στη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση της ενέργειας που καταναλώνεται στο κτίριο και συνεπώς στη βέλτιστη ενεργειακή αναβάθμιση του.

Εγκύκλιος
 

Κάτω Μάννα, Σύρος / Κυκλάδων
Τηλ: 2281081954 Κιν: 6936750782